Odszkodowanie od linii lotniczej

Reprezentując naszych Klientów podejmujemy czynności przeciwko większości europejskich przewoźników lotniczych. Odszkodowanie za odwołany lot czy też odszkodowanie za opóźniony lot to temat niewygodny dla firm lotniczych.

Niektóre linie lotnicze podejmują wszelkie możliwe czynności aby uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania lub przynajmniej opóźnić jego wypłatę. Czasami aż dziw bierze jakie wymyślne uzasadnienie dla odmowy zapłaty odszkodowania można wymyślić. Zdumiewa nas takie podejście bo w postępowaniu sądowym, sądy nie mają wątpliwości i wydają nakazy zapłaty zasądzając należne odszkodowania lotnicze.

Miło nam stwierdzić, że na tym tle pozytywnie wyróżnia się PLL LOT S. A., który potwierdzając zasadność naszych działań, po prostu wypłaca należne odszkodowania. W tym miejscu, zarówno w imieniu DelFly, a przede wszystkim w imieniu naszych Klientów pragniemy podziękować za takie podejście.

Inne linie lotnicze, no cóż… Walczą jak mogą. Trochę to dziwi bo swoim działaniem zniechęcają przecież pasażerów czyli własnych Klientów. Przewoźnicy najwyraźniej wolą, żeby to nas Klienci chwalili za sprawnie odzyskane odszkodowanie od linii lotniczych.