Polityka prywatności

Polityka prywatności DelFly Sp. z o.o.

Wprowadzenie

Ochrona prywatności i danych osobowych jest w DelFly sp. z o.o. (dalej „DelFly” lub „my”) traktowana szczególnie, a niniejsze oświadczenie szczegółowo opisuje nasze podejście do tych kwestii. Korzystając z tej strony i podając swoje dane osobowe, zgadzasz się na wykorzystanie tych danych przez DelFly zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres odo@delfly.pl

Zbieranie danych

Zbieramy wyłącznie dane osobowe i informacje, dobrowolnie w tym celu podawane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Od osób odwiedzających naszą stronę uzyskujemy ograniczone dane, obejmujące: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres IP, informacje dotyczące zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji umowy.

Osoby odwiedzające naszą stronę mogą również wysyłać do nas wiadomość za jej pośrednictwem. Wiadomości zawierają adres email użytkownika oraz dodatkowe informacje, na których zawarcie we wiadomości użytkownik wyraził zgodę.

Wykorzystanie danych

Dane osobowe są zbierane w celu zawarcia i realizacji Umowy a także w celu dochodzenia przez DelFly wierzytelności, która jest przedmiotem Umowy.

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania. Twoje dane mogą zostać również wykorzystywane do kontaktu w celu przekazania informacji o działalności DelFly, świadczonych usługach i wydarzeniach lub innych informacji, które mogą Cię zainteresować; możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji klikając zamieszczony w wiadomości email przycisk.

Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

Administrator danych

DelFly sp. z o.o. (z siedzibą przy ul .Bagatela 11/15 w Warszawie) jest administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i przetwarza te dane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) z późn. zm.

Ujawnianie osobom trzecim

Uwzględniając wartość Twoich danych stosujemy wszelkie niezbędne środki, aby je chronić podczas ich przetwarzania.

Dane osobowe, które zostały przekazane firmie DelFly, mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla DelFly, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów. Mogą to być kraje nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub takie, które nie posiadają przepisów zapewniających szczególną ochronę danych osobowych. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony, wyrażasz jednoznaczną zgodę na przekazywanie tych danych w celu realizacji Twoich dobrowolnych zgłoszeń.

DelFly sp. z o.o. może ujawnić Twoje dane osobowe organom nadzorującym przestrzeganie prawa, regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy DelFly, którzy zgodzili się zachować poufność tych danych. Zgodnie z polityką DelFly, do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (securesocketlayer/transport layersocket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet.

Dostęp do informacji

Jeśli chcesz zaktualizować dane osobowe podane za pośrednictwem tej strony, prosimy zrobić to przez stronę, na której pierwotnie dokonano rejestracji lub wysłać do nas email na adres odo@delfly.pl.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za bieżącą weryfikację aktualności przechowywanych danych osobowych. W miarę możliwości, gdy firma DelFly zostanie powiadomiona o tym, że dane osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej są już nieaktualne, dokona odpowiednich korekt na podstawie zaktualizowanych informacji podanych przez zweryfikowanego użytkownika.

W razie potrzeby uzyskania szczegółowych informacji o danych, które uzyskaliśmy od Ciebie za pośrednictwem tej strony, masz prawo do uzyskania dostępu do tych informacji i możesz się z nami skontaktować korzystając z powyższego adresu email. Możemy pobrać opłatę za dostęp zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane nam przez Ciebie będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pliki cookie

Używamy małych plików tekstowych zwanych „cookies”, które są umieszczane na twardych dyskach Twojego komputera, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Korzystanie z cookies jest obecnie standardową procedurą stosowaną przez większość portali internetowych. Jeśli jednak korzystanie z nich Ci nie odpowiada, większość przeglądarek umożliwia swoim użytkownikom rezygnację z używania plików cookie. W takiej sytuacji nie możesz dokonać tej rejestracji, jak również inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie użytkownik zawsze może usunąć plik cookie ze swojego systemu, jeśli ma takie życzenie.

Rodzaje plików „cookies”:

‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.

‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).

‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych niżej celach.

 

Ciasteczko

Nazwa

Typ

Trwałość

Adobe Analytics

s_vi

Innej firmy, trwały

2 lata

Adobe Analytics

s_cc

Własny, trwały

Do zakończenia sesji

Adobe Analytics

s_nr

Własny, trwały

2 lata

Adobe Analytics

s_fid

Własny, trwały

2 lata

Google Analytics

_ga

Własny, trwały

2 lata

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

Google Analytics

_gat

Własny, trwały

24 godziny

 

 

Aby kontynuować przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close