Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DelFly Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka została przygotowana przez Delfly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 11/15, 00-585 Warszawa (zwana dalej “Delfly” lub “my”) w celu wyjaśnienia i poinformowania o sposobie, w jaki dane przekazane przez klientów Delfly (zwanych dalej „Klientami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług lub dokonaniem rejestracji, klient powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Delfly jest Administratorem Danych Osobowych klientów usług świadczonych pod marką do600euro.pl

Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

1. Wstęp

Transparentność wobec klientów jest dla nas ważną wartością.

Chcielibyśmy, aby nasi klienci, dostawcy i wszyscy, którzy udostępniają nam swoje dane mieli poczucie, że dbamy nie tylko o odzyskanie dla nich odszkodowania, ale też o ich prywatność i że chronimy ich dane w sposób właściwy.

2. Przetwarzanie danych klientów

Wszystkie procesy w organizacji  zaprojektowaliśmy tak, żeby zbierać minimalną wymaganą ilość danych i tylko w odpowiednim czasie. W poniższych podpunktach przedstawiamy jakie dane na jakim etapie przetwarzamy wraz z zastosowaną podstawą prawną.

2.1 Weryfikacja zgłoszenia

W ramach tego procesu zbieramy od klientów dane kontaktowe (imię nazwisko, adres email i nr telefonu) oraz informacje niezbędne do weryfikacji ewentualnego roszczenia (np. bilet lotniczy, umowa z organizatorem imprezy turystycznej, karty pokładowe, informacje na temat zdarzenia lub okoliczności).

Robimy to w celu weryfikacji prawdopodobieństwa uzyskania odszkodowania. Podstawą prawną na tym etapie jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie przez klientów danych jest oczywiście dobrowolne lecz niezbędne do wykonania weryfikacji i skontaktowania się z klientem.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji zawieramy z klientem umowę patrz (pkt 2.2.)

W przypadku negatywnego wyniku  weryfikacji informujemy o tym klienta, a pozyskane dane zachowujemy w celach utrzymywania relacji z klientami, świadczenia usług wysokiej jakości, przekazywania informacji na temat naszych usług,  przeprowadzania badań i analiz dotyczących naszych usług oraz skuteczności naszych reklam. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta jest nasz prawnie uzasadniony interes. W naszym interesie jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich klientów.

2.2. Zawarcie umowy

Jeśli zakwalifikujemy sprawę do obsługi prosimy klientów o podanie numeru PESEL, gdyż jest on potrzebny do zawarcia umowy jako unikalny identyfikator osoby. W przypadku cudzoziemców prosimy o datę urodzenia. 

Po zawarciu umowy zmienia się cel przetwarzania danych  (realizacja umowy) oraz podstawa prawna przetwarzania. Od tego momentu będzie nią konieczność realizacji umowy oraz realizacja przepisów prawa w tym głównie do celów podatkowych i rachunkowych.

2.3. Polubowne dochodzenie roszczenia

Na tym etapie kontaktujemy się z dłużnikiem. Jesteśmy zobowiązani udostępnić mu dane klienta, aby mógł się odnieść do roszczenia.

2.4. Sądowe dochodzenie roszczenia

Na tym etapie angażujemy pełnomocnika procesowego, który prowadzi sprawę w sądzie. Udostępniamy mu dane klienta. Dane trafiają też do Sądu i ewentualnie do Komornika Sądowego.

2.5. Realizacja płatności

Kiedy odszkodowanie trafia na nasze konto, bezzwłocznie kontaktujemy się z klientem, aby podał nam ostatnią daną – numer rachunku bankowego, na który przelewamy odszkodowanie.

2.6. Po zakończeniu sprawy

Po zakończeniu sprawy dane zebrane w  całym procesie archiwizujemy przez okres przedawnienia roszczeń, czyli na chwilę obecną 10 lat od od dnia zakończenia obowiązywania umowy. To jest nasz prawnie usprawiedliwiony cel.

Dane są też przechowywane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości.

Dane przetwarzamy także  w celach utrzymywania relacji z klientami, świadczenia usług wysokiej jakości, przekazywania informacji na temat naszych usług,  przeprowadzania badań i analiz dotyczących naszych usług oraz skuteczności naszych reklam. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta jest nasz prawnie uzasadniony interes. W naszym interesie jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich klientów.

3. Inni odbiorcy danych

Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie pozwalamy z nich korzystać nikomu, jeśli nie wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu.

Jak każda nowoczesna firma jesteśmy skazani na korzystanie z systemów informatycznych. Przyjęliśmy strategię, że będziemy korzystać z rozwiązań chmurowych, czyli ulokowanych w różnych centrach danych. Stąd wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania firm trzecich na których serwerach przechowujemy dane klientów. Część naszych dostawców może przechowywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane klientów mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku zabezpieczamy dane klientów poprzez zawarcie z usługodawcami umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych klientów w krajach trzecich.  

Korzystamy też z usług Biura Rachunkowego, któremu powierzamy przetwarzania danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4 . Przetwarzanie danych osób odwiedzających stronę

Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony, by pomóc nam zrozumieć jak odwiedzający użytkują naszą stronę oraz by móc wyświetlać odwiedzającemu nasze reklamy na innych stronach w późniejszym czasie (tzw. remarketing).

Pomaga nam to sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.

Przed skorzystaniem z naszej strony, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, pewne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

Dalsze przeglądanie strony traktujemy jako zgodę na przetwarzanie ww. danych. Jeśli chcesz po zakończeniu wizyty na stronie, możesz usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).

Jak długo działają cookies?

Niektóre są usuwane kiedy zamykasz przeglądarkę. Inne są przechowywane dłużej np. 3 miesiące, a niektóre na zawsze są zachowane w przeglądarce i będą tam, gdy wrócisz

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się proszę z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając swoje żądanie na adres odo@delfly.pl.

W przypadkach, w których klient nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez nas  lub podjętymi działaniami, klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl

6. Zmiany w Polityce Prywatności

W stopce strony do600euro.pl  zobowiązujemy się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.