Prawa pasażera

Opóźniony lot

Jeśli Twój samolot się spóźnił poniżej znajdziesz listę praw…

Czytaj więcej

Odwołany lot

Nic przyjemnego dowiedzieć się na lotnisku…

Czytaj więcej

Odmowa wejścia na pokład

Pojęcie “odmowa przyjęcia na pokład” oznacza odmowę…

Czytaj więcej

Utrata połączenia

Sprawdź czy Twoje loty są na jednym bilecie (planie podróży, rezerwacji)…

Czytaj więcej

Problemy z bagażem

W przypadku poniesionych kosztów na niezbędne wydatki związane…

Czytaj więcej

Wakacje niezgodne z ofertą

Twój wypoczynek nie był idealny? A co najważniejsze był niezgodny…

Czytaj więcej

Regulamin

Tu znajdziesz informacje o zasadach naszej współpracy

Przeczytaj

Polityka prywatności

Tu znajdziesz informacje o ochronie Twoich danych osobowych

Przeczytaj

Rozporządzenie

rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/9

Przeczytaj

Tabela Frankfurcka

zwyczajowo uznawany przez biura podróży dokument pozwalający na procentowe określenie obniżenia ceny imprezy turystycznej w przypadku niezgodności z umową o świadczenie usług turystycznych

Przeczytaj

Konwencja Montrealska

konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego,
sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Przeczytaj