Prawa pasażera

Rozporządzenie

rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/9

Przeczytaj

Tabela Frankfurcka

zwyczajowo uznawany przez biura podróży dokument pozwalający na procentowe określenie obniżenia ceny imprezy turystycznej w przypadku niezgodności z umową o świadczenie usług turystycznych

Przeczytaj

Konwencja Montrealska

konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego,
sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Przeczytaj

Regulamin

Tu znajdziesz informacje o zasadach naszej współpracy

Przeczytaj

Polityka prywatności

Tu znajdziesz informacje o ochronie Twoich danych osobowych

Przeczytaj

Aby kontynuować przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close