Wakacje niezgodne z ofertą

Twój wypoczynek nie był idealny? A co najważniejsze był niezgodny z tym co oferował organizator? Dokumentem, który pozwala na procentowe określenie obniżenia ceny imprezy turystycznej – swego rodzaju odszkodowania za nieudane wakacje – jest Tabela Frankfurcka. W przypadku niezgodności z umową o świadczenie usług turystycznych, którą zawieramy z biurem podróży, tabela pozwala na ustalenie jakiej kwoty zwrotu będziemy domagać się od organizatora naszego wypoczynku.

Tabela Frankfurcka nie jest wprawdzie powszechnie obowiązującą podstawą prawną ale co do zasady ma charakter pomocniczy przy ustalaniu wysokości “odszkodowania za nieudane wakacje” i zazwyczaj jest honorowana przez biura podróży.

Podstawy prawne dochodzenia obniżenia ceny za nieudane wakacje uregulowane zostały w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.

1. Które elementy oferty można reklamować

Wyjeżdżając na upragniony urlop jesteśmy przekonani o uczciwości biura podróży w zakresie oferty, którą wybraliśmy. Na miejscu okazuje się jednak, że nasz idealny pokój nie wygląda tak uroczo jak na zdjęciu, basen dla dzieci ma 1.3 m głębokości więc nasze pociechy nie mają się gdzie kąpać, a do morza zamiast obiecanych 300 jest 900 m.

Kolejne elementy podlegające weryfikacji zgodnie z tabelą frankfurcką dzielimy na 4 kategorie:

 • NOCLEG (m.in niewłasciwe zakwaterowanie, odległość od plaży, wady pokoju, awarie urządzeń, obsługa, hałasy)
 • WYŻYWIENIE (m.in niezgodna z umową ilość posiłków, zepsute, brudne stoły czy naczynia)
 • POZOSTAŁE (np. brak lub brudny basen, brak opieki na dziećmi – jeśli miała być, brak kortu tenisowego choć w ofercie taki miał być)
 • TRANSPORT (m.in niższa klasa czy zmiana środka transportu)

Aby szczegółowo zweryfikować ile procent zniżki przysługuje za każdy z elementów koniecznie zajrzyj do tabeli i sprawdź, które elementy są niezgodne u Ciebie.

2. Tabela frankfurcka - jak dokumentować niezgodności

Twoja dokumentacja potwierdzająca zastane wady, nieprawidłowości będzie kluczowa w procesie reklamacyjnym. Zatem zastosuj się do kilku naszych wskazówek:

 1. Rób zdjęcia lub nawet nagrywaj krótkie filmiki.
 2. Zdjęcia należy robić w taki sposób aby osoba postronna nie miała żadnych wątpliwości jaki problem zastano na miejscu.
 3. Za każdym razem po zrobieniu dokumentacji fotograficznej należy, bez emocji, choć wiemy, że nie jest to łatwe, przejrzeć zdjęcia i upewnić się czy jest wystarczająca i odzwierciedla w ewidentny sposób różnicę pomiędzy stanem faktycznym, a ofertą organizatora.
 4. Zabezpiecz dowód na ofertę biura podróży. Mieliśmy już przypadki, kiedy biuro podróży zmieniło opis hotelu na stronie internetowej po wpłynięciu reklamacji. Możesz zrobić printscreen strony lub ją wydrukować.
 5. Zdjęcia powinny być na tyle wyraźne aby po wydruku były widoczne szczegóły dotyczące reklamowanego punktu.
 6. Jeśli problem dotyczył np. hałasu należy to nagrać.
 7. Warto również poprosić znajomych czy innych “towarzyszy niedoli” o poświadczenie nieprawidłowości, podanie ich danych adresowych, celem ewentualnego wezwania w charakterze świadka.

3. Tabela frankfurcka - jak analizować niezgodności

Tabela frankfurcka określa procent ceny jaką możemy uzyskać za daną niedogodność lub widełki, które zależą od naszej oceny. Ta jednak powinna być jak najbardziej obiektywna, a wybór maksymalnej stawki należy przyjąć w przypadkach rażących nieprawidłowości.

Jako przykład posłużymy się hałasem w nocy. Wg tabeli możemy ubiegać się od 10% do nawet 40% zwrotu ceny. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie jak często hałas przeszkadzał w nocy? Jeśli były to codzienne imprezy organizowane przez hotel możemy walczyć o maksymalną stawkę. Jeśli za oknem pokoju mieliśmy bardzo głośno pracujące urządzenia podczas całego pobytu – także 40%.
Inaczej jednak podejdziemy do kwestii stawki jesli imprezy są cykliczną atrakcją hotelu o czym goście byli uprzedzeni, a urządzenie, które tak hałasowało, naprawiono następnego dnia po zgłoszeniu.

Jeśli zatem masz wątpliwości co do swoich niezgodności skontaktuj się z nami. Zupełnie za darmo pomożemy Ci w ustaleniu stawki i napisaniu reklamacji.

4. Jaki jest czas na złożenie reklamacji

Jeżeli podczas wakacji czy innej imprezy turystycznej stwierdzisz wadliwe wykonanie umowy przez biuro podróży, niezwłocznie zawiadom o tym wykonawcę usługi lub organizatora turystyki. Umowa z biurem podróży powinna jednoznacznie określać sposób takiego powiadomienia. Najlepiej jeszcze na miejscu, o stwierdzonych nieprawidłowościach, należy poinformować na piśmie pilota/opiekuna grupy oraz poprosić go o potwierdzenie otrzymania takiej reklamacji.

Niezależnie od powyższego zawiadomienia, po zakończeniu wyjazdu, należy złożyć organizatorowi turystyki reklamację, zawierającą wskazanie uchybienia wykonania umowy oraz określenie swoich żądań.

Na złożenie reklamacji do organizatora imprezy jest 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Stanowi o tym jednoznacznie przepis art. 16b ust. 3 Ustawy o usługach turystycznych. Należy bezwzględnie dochować w/w terminu, złożenie bowiem reklamacji po jego upływie jest bezskuteczne.

5. Jak napisać reklamację

Wzór reklamacji do biura podróży znajdziesz tutaj. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego opisania stwierdzonych nieprawidłowości. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zupełnie bezpłatnie pomożemy Ci przygotować reklamację więc nie wahaj się skorzystać z naszego doświadczenia.

6. W jaki sposób wysłać reklamację

Reklamację za niezgodne z ofertą wakacje należy wysłać listem poleconym (najlepiej z potwierdzeniem odbioru), na adres organizatora turystyki, zachowując kopię pisma dla siebie oraz potwierdzenie nadania listu.

Dane adresowe organizatora zamieszczone są na zawartej umowie. Należy pamiętać, że bardzo często umowy zawierane są za pośrednictwem biur turystycznych, które działają na zasadzie agentów/pośredników. Reklamację usługi turystycznej należy jednak wysłać do organizatora, a nie do pośrednika.

7. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za urlop?

Najlepiej zrób to od razu po powrocie, kiedy pamiętasz jeszcze najwięcej szczegółów. Reklamacja imprezy turystycznej powinna zawierać szczegółowe uchybienia wykonania umowy przez organizatora, więc im szybciej tym lepiej. Pamiętaj, że na złożenie reklamacji za wakacje masz 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.

8. Ile odszkodowania można uzyskać?

Zgodnie z przepisem art. 11b ust. 3 Ustawy o usługach turystycznych, maksymalna kwota jaką możemy uzyskać to dwukrotność ceny zapłaconej za wakacje. Jednak pamiętaj, że aby ubiegać się o zwrot, wszystkie zarzuty reklamacji powinny być dokładnie udokumentowane.