Utrata połączenia

Jakie są prawa pasażera, którego spotkała utrata połączenia lotniczego.

 

Prawa pasażera zawierają zawiłości zawiłości, które mogą być niezrozumiałe. Szczególnie w kontekście utraconej przesiadki. Będziemy posiłkować się tutaj uzasadnieniem do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, sygn. akt: C-11/11. Mówi o tym, że długość opóźnienia w odniesieniu do planowego czasu przylotu do miejsca docelowego, w przypadku lotów łączonych, należy rozumieć jako miejsce lądowania ostatniego lotu danego pasażera. Lot łączony czyli odbywający się w ramach jednego biletu (jednego planu podróży). Na przykład: jeśli lot 1 opóźnił się jedynie o 30 minut i spóźniłeś się na lot 2 i w konsekwencji przybyłeś do miejsca docelowego później niż 3 godziny, odszkodowanie za utratę połączenia jest należne.

Ważne dla Ciebie prawo pasażera, że w przypadku pasażerów przylatujących z lotniska EU, którzy utracili połączenie wewnątrz lub poza UE, mają prawo do odszkodowania. Oczywiście pod warunkiem, że przybyli do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny. W takim przypadku bez znaczenia jest czy przewoźnik obsługujący loty łączone jest przewoźnikiem unijnym lub spoza EU. O tym jak policzyć czas możesz przeczytać więcej na naszym blogu tutaj.

1. Wspólny bilet dla wszystkich lotów

Jeśli dopiero planujesz podróż z przesiadką przeczytaj nasz artykuł jaka jest przewaga wspólnego biletu nad kilkoma.

2. Zweryfikuj czas opóźnienia

Jeśli Twoje opóźnienie na lotnisku docelowym jest dłuższe niż 3 godziny należy Ci się odszkodowanie za opóźniony lot. Jeśli nie wiesz jak zweryfikować dokładnie czas przylotu przeczytaj tutaj.

Należy pamiętać, że pasażer może domagać się potwierdzenia opóźnienia na piśmie przez przewoźnika lotniczego, wraz ze wskazaniem przyczyn takiego opóźnienia.

Nie jesteś pewien jaki dokładnie był Twój czas opóźnienia? Nic nie szkodzi! Zupełnie za darmo i bez zobowiązań sprawdzimy to dla Ciebie

3. Dopytaj o przyczyny opóźnienia

Przyczyny opóźnienia muszą być po stronie linii lotniczej. Jeśli utracono połączenie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, zagrożenie terrorystyczne lub inne niezależne od przewoźnika wówczas odszkodowanie za ten opóźniony lot nie przysługuje. Zgodnie bowiem z przepisem Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia EU nr 261/2004 przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie lub opóźnienie spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Co ważne, z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż ciężar udowodnienia wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych spoczywa na przewoźniku lotniczym.

Z naszej praktyki wynika, iż bardzo często niektóre linie lotnicze w pierwszej reakcji na nasze wezwanie albo na samodzielne wezwanie pasażerów, podnoszą gołosłownie wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, nie przedstawiając żadnych dowodów na ich wystąpienie. Jako, że do600euro.pl łatwo nie rezygnuje, po naszych dalszych naciskach, okazuje się jednak, że okoliczności nadzwyczajnych nie było i odszkodowanie jest wypłacane.

4. Zachowaj dokumenty dotyczące lotu.

Zachowaj bilet i karty pokładowe związane z całą podróżą. To bardzo istotne, gdyż zgodnie z Art. 3 ust. 2 Rozporządzenia EU nr 261/2004 odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje pasażerom posiadającym potwierdzoną rezerwację na dany lot, którzy stawili się w odpowiednim terminie do odprawy pasażerskiej.

O ile zatem udowodnienie wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, zwalniających przewoźnika lotniczego od obowiązku zapłaty odszkodowania spoczywa na linii lotniczej, o tyle udowodnienie, że pasażer prawidłowo realizował umowę przewozu lotniczego spoczywa na podróżującym. Najłatwiej zrobić to przedstawiając tzw. boarding pass.

5. Sprawdź bezpłatnie czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Zweryfikujemy Twój plan podróży i poinformujemy Cię o szczegółach. Kliknij tutaj.

6. Jaką kwotę odszkodowania można uzyskać?

Podobnie jak w przypadku odwołanego lotu czy opóźnionego lotu wysokość odszkodowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 regulowana jest przepisem Art. 7 i zależy od trasy lotu:

 

Co jednak istotne, zgodnie z pkt. 4.4.10 Wytycznych interpretacyjnych do Rozporządzenia EU nr 261/2004, w przypadku lotów łączonych, odległość, na podstawie której ustala się odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu powinna opierać się na długości ortodromy (czyli najkrótszą drogą między pkt. A i B na kuli ziemskiej) między miejscem wylotu a miejscem docelowym, a nie na dodaniu długości ortodrom między poszczególnymi odpowiednimi lotami łączonymi składającymi się na podróż.