Odwołany lot z powodu strajku – oczekiwania vs rzeczywistość

Zapewne pamiętacie głośny strajk części personelu pokładowego oraz załogi kokpitowej naszego narodowego przewoźnika PLL LOT.  W tamtym czasie opóźniony czy odwołany lot dotknął wielu pasażerów.

 

Zatem co dalej z tym LOTem?

 

Nasi Klienci zgłaszają nam sprawy z tego okresu i słusznie domagają się odszkodowania.

Wprawdzie Rozporządzenie EU nr 261/2004 stanowi, że strajk może być jedną z okoliczności zwalniających przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot, to w naszej ocenie nasi Klienci mają słuszność.

Nie każdy bowiem strajk zwalnia linie lotnicze z odpowiedzialności. Stanowisko takie wyraził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17/04/2018, sygn. akt: C 195/17 stwierdzając, że konflikty społeczne z pracownikami wpisują się w normalną działalność przewoźnika lotniczego. Ma on zatem wpływ zarówno na sam fakt ich wystąpienia jak i zakończenia. Dla przykładu strajk np. pracowników odprawy bagażowej na lotnisku, w naszej ocenie, może zwalniać linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot. Strajkują bowiem nie pracownicy przewoźnika, a portu lotniczego. Przewoźnik nie ma zatem wpływu na przebieg takiego strajku.

Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku strajku personelu przewoźnika. To od jego decyzji zależy bowiem jak szybko i w jaki sposób strajk się zakończy.

Tak też było w przypadku opisywanego strajku pracowników PLL LOT. Przewoźnik własną decyzją doprowadził do jego zakończenia ergo miał wpływ na jego przebieg, czas trwania etc.

Do600euro.pl w pełni podziela taką argumentację Trybunału Sprawiedliwości. Stąd podjęliśmy decyzję o kierowaniu tego rodzaju spraw o odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot na drogę postępowania sądowego.

Liczymy, że już niedługo (oczywiście uwzględniając czas procedowania przed Sądem) będziemy mogli pochwalić się naszymi sukcesami w tego rodzaju sprawach.