Opóźniony samolot WizzAir – niezrozumiała praktyka linii lotniczej

W naszej codziennej praktyce przy postępowaniach zmierzających do uzyskania odszkodowania za opóźniony czy odwołany lot spotykamy się z różnymi próbami zakwestionowania roszczeń przez linie lotnicze. Musimy jednak przyznać, że na tle innych przewoźników pozytywnie wyróżniał się do tej pory WizzAir właśnie.  Argumentacja zazwyczaj była merytoryczna, a podnoszone okoliczności nadzwyczajne dotyczące opóźnionego samolotu Wizzair, skłaniały nas do odstąpienia od dochodzenia odszkodowania (oczywiście okoliczności te potwierdzaliśmy również przy pomocy dostępnych nam innych źródeł).

 

Opóźniony samolot WizzAir – niezrozumiała praktyka linii lotniczej

 

Skuteczność do600euro (oraz innych) zaczęła chyba doskwierać WizzAir.  Pod koniec 2018 r bowiem przewoźnik ten zmienił swoje Ogólne Warunki Umów, a w szczególności pkt. 17.4.9 https://wizzair.com/pl-pl/legal/ogolne-warunki-przewozu-pasazerow-i-bagazu#/ i wprowadził „opłatę administracyjną”. Opłata w wysokości 50 Eur od każdej sprawy przez nas zgłaszanej, a dotyczącej odszkodowania za opóźniony samolot WizzaAir. Tym samym każda wypłata odszkodowania z automatu pomniejszana jest o w/w kwotę.

WizzAir argumentuje, że zgłaszanie roszczeń przez do600euro powoduje zwiększenie ilości pracy związanej z rozpoznaniem reklamacji.

W naszej ocenie zachowanie WizzAir nie znajduje uzasadnienia zarówno merytorycznego jaki i formalnoprawnego.

Po pierwsze: do600euro weryfikuje każdy stan faktyczny dotyczący odwołanego czy opóźnionego lotu. Sprawdzamy warunki pogodowe, natężenie ruchu na lotniskach etc. Dokonujemy zatem wstępnej oceny, ergo „odwalamy” za WizzAir część pracy.

Po drugie: zgodnie z Art. 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia EU 261/2004 nie można ograniczyć ani uchylić się od odpowiedzialności w stosunku do pasażerów  wynikającej z w/w Rozporządzenia. Szczególnie w drodze klauzuli wyłączającej lub ograniczającej tą odpowiedzialność zawartej w umowie przewozu.

Opisana praktyka narusza zatem interesy pasażerów, którym bezpodstawnie pomniejsza się należne im odszkodowanie.

 

Co z tym zrobimy? Na pewno nie rezygnujemy!

 

Nasz Zarząd oczywiście nie godzi się na takie postępowanie. Stąd podjął decyzję o kierowaniu spraw, w których odszkodowanie za lot zostało pomniejszone, na drogę postępowania sądowego. Mamy głęboką nadzieję, że już niedługo (w realiach polskiego sądownictwa) będziemy mogli pochwalić się Wam sukcesem.

 

Pozdrawiamy

Zespół  do600euro.pl