Opóźniony samolot WizzAir – niezrozumiała praktyka linii lotniczej

W naszej codziennej praktyce przy postępowaniach zmierzających do uzyskania odszkodowania za opóźniony czy odwołany lot spotykamy się z różnymi próbami zakwestionowania roszczeń przez linie lotnicze. Musimy jednak przyznać, że na tle innych przewoźników pozytywnie wyróżniał się do tej pory WizzAir właśnie.  Argumentacja zazwyczaj była merytoryczna, a podnoszone okoliczności nadzwyczajne dotyczące opóźnionego samolotu Wizzair, skłaniały nas do odstąpienia od dochodzenia odszkodowania (oczywiście okoliczności te potwierdzaliśmy również przy pomocy dostępnych nam innych źródeł).

 

Opóźniony samolot WizzAir – niezrozumiała praktyka linii lotniczej

 

Skuteczność do600euro (oraz innych) zaczęła chyba doskwierać WizzAir.  Pod koniec 2018 r bowiem przewoźnik ten zmienił swoje Ogólne Warunki Umów, a w szczególności pkt. 17.4.9 https://wizzair.com/pl-pl/legal/ogolne-warunki-przewozu-pasazerow-i-bagazu#/ i wprowadził „opłatę administracyjną”. Opłata w wysokości 50 Eur od każdej sprawy przez nas zgłaszanej, a dotyczącej odszkodowania za opóźniony samolot WizzaAir. Tym samym każda wypłata odszkodowania z automatu pomniejszana jest o w/w kwotę.

WizzAir argumentuje, że zgłaszanie roszczeń przez do600euro powoduje zwiększenie ilości pracy związanej z rozpoznaniem reklamacji.

W naszej ocenie zachowanie WizzAir nie znajduje uzasadnienia zarówno merytorycznego jaki i formalnoprawnego.

Po pierwsze: do600euro weryfikuje każdy stan faktyczny dotyczący odwołanego czy opóźnionego lotu. Sprawdzamy warunki pogodowe, natężenie ruchu na lotniskach etc. Dokonujemy zatem wstępnej oceny, ergo „odwalamy” za WizzAir część pracy.

Po drugie: zgodnie z Art. 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia EU 261/2004 nie można ograniczyć ani uchylić się od odpowiedzialności w stosunku do pasażerów  wynikającej z w/w Rozporządzenia. Szczególnie w drodze klauzuli wyłączającej lub ograniczającej tą odpowiedzialność zawartej w umowie przewozu.

Opisana praktyka narusza zatem interesy pasażerów, którym bezpodstawnie pomniejsza się należne im odszkodowanie.

 

Co z tym zrobimy? Na pewno nie rezygnujemy!

 

Nasz Zarząd oczywiście nie godzi się na takie postępowanie. Stąd podjął decyzję o kierowaniu spraw, w których odszkodowanie za lot zostało pomniejszone, na drogę postępowania sądowego. Mamy głęboką nadzieję, że już niedługo (w realiach polskiego sądownictwa) będziemy mogli pochwalić się Wam sukcesem.

 

Pozdrawiamy

Zespół  do600euro.pl 

Aby kontynuować przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close