Opóźniony lot

Opóźniony lot – podstawa prawna

Podstawą prawną żądania odszkodowania za opóźniony lot jest Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 roku. Ten jakże ważny dla nas akt prawny określa wysokość kwoty odszkodowania, jaka Ci przysługuje. Oczywiście w zależności od czasu opóźnienia, długości trasy lotu oraz przyczyn. Stanowi o Twoich prawach i obowiązkach ale także obowiązkach przewoźnika lotniczego. Przede wszystkim w zakresie zarówno opóźnionych lotów, a także odwołanego lotu, overbookingu czy opóźnionego lotu z przesiadką. Na tej podstawie możesz uzyskać od 250 do 600 EUR.

Opóźniony lot czy odwołany?

Jako ciekawostkę powiemy Ci, że inną ważną podstawą dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot, a chyba nawet ważniejszą, jest wyrok Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok z dnia 19 listopada 2009 w połączonych sprawach oznaczonych sygn. akt: C-402/07 i C-432/07. Co do zasady bowiem Rozporządzenie EU nr 261/2004 miało dotyczyć odszkodowań jedynie za odwołany lot. I tu niespodzianka :-). Zgodnie z uzasadnieniem do powołanego powyżej wyroku ETS, opóźnienie lotu o więcej niż 3 godziny zostało zrównane z odwołaniem lotu. Trybunał uznał bowiem, że niedogodności związane z opóźnieniem lotu o więcej niż 3 godziny są porównywalne do tych przypadków gdy lot zostaje odwołany. Oczywiście w pełni przychylamy się do przedstawionego przez ETS stanowiska:)

Ile mam czasu?

Czy wizja zrekompensowania sobie problemów w podróży kwotą od 250 do 600 Euro wydaje Ci się kusząca? Na pewno tak! Szczególnie, że dodatkowej gotówki na nasze potrzeby nigdy za wiele!
Pamiętaj jednak, że roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot ulegają przedawnieniu. Dowiedz się, że zgodnie z przepisem art. 778 Kodeksu cywilnego roszczenia z umów przewozu osób, w tym przewozu lotniczego, przedawniają się z upływem roku. Uwaga! – roku od dnia wykonania przewozu (opóźniony lot). A gdy przewóz nie został wykonany (odwołany lot) – od dnia kiedy miał być wykonany. Co istotne – roczny termin przedawnienia potwierdził również w swojej uchwale z dnia 17 marca 2017 Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III CZP 111/16.

Odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot, tak jak w przypadku opóźnienia przysługuje Ci na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 roku. Ten ważny dla pasażerów akt prawny określa jaką kwotę odszkodowania możesz uzyskać. Oczywiście zależy to od długości trasy lotu oraz terminu w jakim lot został odwołany. Na podstawie powołanego powyżej Rozporządzenia jesteś uprawniony do uzyskania odszkodowania za odwołany lot od 250 do 600 EUR.

Definicję pojęcia “odwołanie lotu” zawiera przepis Art. 2 lit. l Rozporządzenia EU nr 261/2004. Mówi on, że odwołanie oznacza nie odbycie się lotu, który był uprzednio planowany. I na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce:-).
Jest też inna sytuacja, w której samolot wystartował, lecz z jakiegokolwiek powodu był następnie zmuszony do powrotu do portu lotniczego. Tu ciekawostka sytuacyjna! Start samolotu miał miejsce, lecz samolot następnie wrócił na lotnisko wylotu, nie osiągnąwszy miejsca docelowego wyznaczonego w ramach trasy. Skutkuje to tym, że pierwotnie planowany lot nie może zostać uznany za wykonany – vide pkt. 3.2.3 Wytycznych interpretacyjnych dotyczących Rozporządzenia EU nr 261/2004.

Pamiętaj, że obecnie masz 12 miesięcy od daty latu na ubieganie się odszkodowanie. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj. 

Odmowa wejścia na pokład

Pojęcie “odmowa przyjęcia na pokład” lub overbooking oznacza odmowę przewozu pasażerów danym lotem. Pomimo, że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami umowy, tj. stawili się do odprawy pasażerskiej w terminie wskazanym przez przewoźnika lotniczego. Jeśli termin ten nie został wskazany, nie później niż 45 min. przed ogłoszoną godziną odlotu. Odmowa przyjęcia na pokład może być jednak racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

Utrata połączenia

Jakie są prawa pasażera, którego spotkała utrata połączenia lotniczego.

 

Prawa pasażera zawierają zawiłości zawiłości, które mogą być niezrozumiałe. Szczególnie w kontekście utraconej przesiadki. Będziemy posiłkować się tutaj uzasadnieniem do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, sygn. akt: C-11/11. Mówi o tym, że długość opóźnienia w odniesieniu do planowego czasu przylotu do miejsca docelowego, w przypadku lotów łączonych, należy rozumieć jako miejsce lądowania ostatniego lotu danego pasażera. Lot łączony czyli odbywający się w ramach jednego biletu (jednego planu podróży). Na przykład: jeśli lot 1 opóźnił się jedynie o 30 minut i spóźniłeś się na lot 2 i w konsekwencji przybyłeś do miejsca docelowego później niż 3 godziny, odszkodowanie za utratę połączenia jest należne.

Ważne dla Ciebie prawo pasażera, że w przypadku pasażerów przylatujących z lotniska EU, którzy utracili połączenie wewnątrz lub poza UE, mają prawo do odszkodowania. Oczywiście pod warunkiem, że przybyli do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny. W takim przypadku bez znaczenia jest czy przewoźnik obsługujący loty łączone jest przewoźnikiem unijnym lub spoza EU. O tym jak policzyć czas możesz przeczytać więcej na naszym blogu tutaj.

Problemy z bagażem

Problemy z bagażem mogą mieć różny charakter. Bagaż mógł zostać zniszczony, zagubiony lub tylko opóźniony. Bez względu na okoliczności jest to dla pasażera sytuacja stresująca, która przysparza nie lada kłopotów w podróży. Jest też dobra wiadomość! W przypadku poniesionych kosztów na niezbędne wydatki związane ze zniszczeniem czy utratą bagażu można ubiegać się ich zwrot. U nas nazywamy to odszkodowaniem za bagaż. Regulują to przepisy Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasada dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (tzw. Konwencja Montrealska) z 28 maja 1999 roku.

Konwencja Montrealska ma zastosowanie do przewozu międzynarodowego, nie dotyczy zatem lotów krajowych ale w przeciwieństwie do Rozporządzenia EU nr 261/2004 ma również zastosowanie do przewozu bezpłatnego.

Co zrobić jeśli spotkały nas problemy z bagażem?

Wakacje niezgodne z ofertą

Twój wypoczynek nie był idealny? A co najważniejsze był niezgodny z tym co oferował organizator? Dokumentem, który pozwala na procentowe określenie obniżenia ceny imprezy turystycznej – swego rodzaju odszkodowania za nieudane wakacje – jest Tabela Frankfurcka. W przypadku niezgodności z umową o świadczenie usług turystycznych, którą zawieramy z biurem podróży, tabela pozwala na ustalenie jakiej kwoty zwrotu będziemy domagać się od organizatora naszego wypoczynku.

Tabela Frankfurcka nie jest wprawdzie powszechnie obowiązującą podstawą prawną ale co do zasady ma charakter pomocniczy przy ustalaniu wysokości “odszkodowania za nieudane wakacje” i zazwyczaj jest honorowana przez biura podróży.

Podstawy prawne dochodzenia obniżenia ceny za nieudane wakacje uregulowane zostały w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.